Właściwe wykorzystanie klonowania ludzi może przynieść korzyści ludzkości. Dzięki konsensusowi społecznemu, przepisom i protokołom warunkowe i częściowe klonowanie ludzi przyniesie korzyści lepszemu społeczeństwu.


Klonowanie to słowo odnoszące się do wytworzenia istoty identycznej z istotą w jej naturalnym stanie. Klonowanie zwierząt zostało już dokonane. Produktem jest sklonowana owca Dolly, która wzbudziła duże zainteresowanie ludzi. Dolly to sklonowana owca, która urodziła się ze wskaźnikiem przeżywalności wynoszącym około 1 na 270. Narodziny sklonowanej owcy Dolly zaskoczyły nas i przeraziły. Dzieje się tak dlatego, że możliwe jest klonowanie zwierząt, co oznacza, że ​​wkrótce możliwe będzie także klonowanie ludzi. Możesz zapytać, jaka jest różnica między klonowaniem zwierząt a klonowaniem ludzi, biorąc pod uwagę, że oba są klonami żywych istot. Ponieważ jednak jesteśmy ludźmi i myślimy w centrum uwagi człowieka, te dwie kwestie są różne i należy je traktować z różnych perspektyw. Dzięki rewolucji obywatelskiej narodziła się koncepcja praw człowieka, a godność ludzka stała się jedną z ważnych ideologii współczesnego społeczeństwa. Klonowanie ludzi to bardzo poważny problem, który może naruszać godność człowieka. Czy to oznacza, że ​​klonowanie ludzi powinno być całkowicie zakazane? Czy klonowanie ludzi nie byłoby korzystne dla ludzkości, gdyby było właściwie stosowane? Chciałbym omówić pożądany kierunek klonowania ludzi.

Po pierwsze, jak powinniśmy zdefiniować klonowanie ludzi? Czy powinniśmy o tym myśleć jak o tworzeniu identycznych jednostek ludzkich? Każdy zgodzi się, że klonowanie ludzi to proces tworzenia innej istoty, która jest genetycznie identyczna z jedną istotą. Ponadto uważam klonowanie części ludzkich, takich jak narządy, i manipulowanie genami nienarodzonych dzieci w kontekście urzeczywistnienia idealnej istoty ludzkiej jako obszary klonowania ludzi. W zależności od osoby mogą występować różnice zdań na temat dwóch rzeczy wymienionych później. Zacznę ten artykuł w oparciu o tę definicję klonowania ludzi.

Uważam, że klonowanie ludzi jest korzystne dla ludzi. Dlatego uważam, że klonowanie ludzi powinno być dozwolone. Oczywiście w tym przypadku niezbędne są zasady i regulacje społeczne. Klonowaniu jednostek ludzkich prawdopodobnie sprzeciwia się większość ludzi. Większość ludzi prawdopodobnie będzie przeciwna narodzinom dzieci wybranych genetycznie. I odwrotnie, myślę, że większość ludzi poprze częściowe klonowanie obiektów, takich jak narządy ludzkie. Jest to całkowicie osobista opinia, która nie ma podstaw. Kategoria klonowania ludzi, która moim zdaniem powinna być dozwolona, ​​obejmuje wszystkie trzy.

Myślę, że klonowanie jednostki niewiele różni się od narodzin bliźniąt jednojajowych. Identyczne bliźnięta mają miejsce, gdy komórki dzielą się, tworząc genetycznie identyczne osobniki, a klonowanie ma miejsce, gdy genetycznie identyczne osobniki powstają przy użyciu genów z komórek somatycznych. W obu przypadkach istnieje wiele identycznych genetycznie osobników. Czy należy wykluczać bliźnięta jednojajowe, ponieważ wiele z nich jest genetycznie identycznych? Nie odrzuciliśmy tego i uważamy, że słuszne jest tego nie robić. Ludzie czasami poruszają kwestię różnorodności. To, że bliźnięta jednojajowe są genetycznie identyczne, nie oznacza, że ​​są dokładnie tą samą osobą. Chociaż mają podobne osobowości, istnieją również różnice w wyglądzie, które pozwalają innym ludziom je rozróżnić. To samo będzie dotyczyć osób stworzonych w wyniku klonowania ludzi. Będą miały swoją niepowtarzalność, różniącą się od istniejących bytów. Oczywiście klonowanie kompletnego obiektu spowoduje wiele problemów. Klonowanie ludzi może zostać wykorzystane, ale historycznie rzecz biorąc, ludzie nie chcieli na to pozwolić. Wierzę, że takie problemy można rozwiązać poprzez konsensus społeczny, regulacje i zasady.

Klonowanie części obiektów, takich jak narządy, przyniosłoby ludzkości ogromne korzyści. Da nowe życie osobom cierpiącym na choroby i przedłuży życie ludzkie, więc nawet jeśli nie będzie to życie całkowicie nieśmiertelne, przyniesie życie półodrodzenia, ponieważ część problematyczną można zastąpić. Ale proces zdobywania tych części ciała będzie ważny. Klonowanie całego osobnika i wysyłanie żywej osoby na śmierć tylko w celu uzyskania narządu nie powinno być możliwe. To coś, co nie powinno mieć miejsca, ponieważ wykorzystuje ludzi jako środek. W tym momencie replikacja powinna przebiegać w kierunku replikacji tylko części obiektu.

Jeśli narodziny genetycznie wybranych dzieci będą dobrze kontrolowane, możemy stworzyć społeczeństwo, w którym wszyscy będą szczęśliwi. Kontrola będzie tutaj ważna. Gdyby można było kontrolować wszystkie geny, ideały ludzi pozostałyby takie same, co doprowadziłoby do ujednoliconego społeczeństwa pozbawionego różnorodności genetycznej. Jeśli tak się stanie, ludziom również grozi wyginięcie, podobnie jak wyginęło wiele gatunków roślin, które utraciły różnorodność genetyczną. Selekcję genetyczną należy stosować wyłącznie w określonych sytuacjach w celu wyeliminowania genów chorobowych. Hemofilia, malaria i niektóre nowotwory to reprezentatywne choroby wywoływane przez geny chorobowe. Kontrolując geny, można w pełni zapobiec tym chorobom.

Społeczny odbiór klonowania ludzi jest negatywny. Większość ludzi postrzega klonowanie ludzi poprzez negatywne obrazy tworzone w filmach i programach telewizyjnych, nie zastanawiając się nad korzyściami, jakie można uzyskać dzięki klonowaniu. Nie jestem zwolennikiem bezwarunkowego kopiowania. Warunkowe i częściowe klonowanie ludzi mogłoby doprowadzić do lepszego społeczeństwa i tzw. jackpota.